Tôi thấy Giặt là AZ Laundry tính giá giặt chăn theo cân nặng, điều này khác với các cửa hàng khác?

Nhiều khách hàng đến giặt chăn ở các cửa tiệm khác đôi khi có thắc mắc “là chăn tôi nhỏ (mỏng) thế này, sao lại tính giá chăn to cho tôi”.

Với Giặt là AZ Laundry, chúng tôi có chính sách tính giá thành theo trọng lượng (cân năng) của chăn để khách hàng thấy minh bạch và thoải mái. Bởi vì khi giặt đồ cho quý khách thì các thiết bị, và nguyên liệu (nước, nước giặt, điện) đều được tính toán theo cân nặng của đồ giặt, cách tính giá thành theo cân nặng của đồ giặt đem lại sự hài hoà về lợi ích cho cả khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.