Tôi mới mua 1 chiếc chăn lông cừu của Úc, có chữ Dry cleaning only. Chăn đó có bắt buộc phải giặt khô không?

Chăn lông cừu của Úc, có chữ Dry cleaning only trong tem giặt thì bắt buộc phải giặt khô, nếu bạn đưa vào giặt nước thì nó sẽ bị xẹp và cứng lại mất hết giá trị vốn có của chăn lông cừu Úc.

Giặt là AZ Laundry có máy giặt khô RENAZCCI của Ý đủ để giặt chiếc chăn lông cừu của bạn trong một mẻ giặt.