Tại sao quần áo giặt khô xong lại không có mùi thơm của nước xả vải?

Giặt khô sử dụng hóa chất là dung môi (không sử dụng nước giặt, nước xả) nên quần áo sau khi xử lý thường là không mùi (không có mùi thơm của nước xả vải).

Do giá máy giặt khô và chi phí hóa chất giặt khô đắt, cùng với đó là công nghệ xử lý phức tạp nên một số nhà giặt đã sử dụng phương pháp giặt nước hoặc thổi hơi nóng để thay thế cho giặt khô dẫn đến là có mùi thơm của nước xả vải trên quần áo.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ giặt khô mà vẫn thấy có mùi thơm thì có thể bạn đã không được sử dụng dịch vụ giặt khô đúng tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng của quần áo.

Mùi thơm xả vải sẽ có thể sẽ xung đột hoặc lấn át mùi nước hoa của quý khách.  Quần áo không có mùi xả vải sẽ phát huy hết hiệu quả của mùi nước hoa quý khách đang dùng.