Tại sao máy áo trắng của tôi giặt ở nhà rất cẩn thận mà vẫn bị ngả mầu vàng

Áo trắng giặt ở nhà mặc dù được giặt rất cẩn thận mà vẫn bị ngả mầu vàng thường do một hoặc nhiều lý do sau:

– Nước dùng để giặt có can xi (nước cứng)

– Nước giặt/ bột giặt không hiệu quả

– Xà phòng tồn dư lại trên áo gây ngả mầu

Tại Giặt là cao cấp AZ Laundy nước dùng để giặt đã được khử cứng, nước giặt Diversey (Mỹ) luôn hiệu quả với đồ trắng, đồ giặt được trung hoà, khử kiềm để loại bỏ chất tẩy rửa tồn dư.