Giặt là AZ Laundry có dịch vụ giao nhận đồ giặt tại nhà không?

Chúng tôi có dịch vụ giao nhận tại nhà bằng xe ô tô với mắc treo đủ dài cho các loại quần áo. Bạn không còn phải ngại khi phải chở những đồ giặt cồng kềnh như (chăn, đệm, thảm…) .

Chi phí giao nhận cũng chỉ bằng chi phí bạn ship một cốc trà sữa từ cửa hàng đến nhà bạn