BẢNG GIÁ GIẶT ĐỆM TẠI GIẶT LÀ AZ LAUNDRY HẢI PHÒNG

STT Loại đệm ĐVT  Đơn giá  Mô tả
 

Đệm bông ép

 
Đệm bông ép (1,2 x 2,0)m dầy 5cm Chiếc 190,000
 dầy 10 cm Chiếc 210,000
dầy 15 cm Chiếc 230,000
dầy 18 cm Chiếc 250,000
Đệm bông ép (1,4-1,6) m x 2,0m, dầy 5cm Chiếc 230,000
 dầy 10 cm Chiếc 250,000
dầy 15 cm Chiếc 270,000
dầy 18 cm Chiếc 290,000
Đệm bông ép (1,8m x 2,0m) dầy 5cm Chiếc 250,000
dầy 10 cm Chiếc 270,000
dầy 15 cm Chiếc 290,000
dầy 18 cm Chiếc 310,000
Đệm bông ép (2, 0 m x 2,0m) dầy 5cm Chiếc 270,000
dầy 10 cm Chiếc 290,000
dầy 15 cm Chiếc 310,000
dầy 18 cm Chiếc 330,000

Đệm lò xo

II Đệm lò xo (1,2m x 2,0m) dầy 20cm Chiếc 300,000
dầy 25 cm Chiếc 320,000
dầy 30 cm Chiếc 360,000
dầy 35 cm Chiếc 400,000
Đệm lò xo (1,4-1,6)m, dầy 20cm Chiếc 340,000
dầy 25 cm Chiếc 380,000
dầy 30 cm Chiếc 490,000
dầy 35 cm Chiếc 480,000
Đệm lò xo (1,8m x 2,0m), dầy 20cm Chiếc 380,000
dầy 25 cm Chiếc 420,000
dầy 30 cm Chiếc 530,000
dầy 35 cm Chiếc 580,000
Đệm lò xo (2,0 m x 2,0m), dầy 20cm Chiếc 400,000
dầy 25 cm Chiếc 450,000
dầy 30 cm Chiếc 580,000
dầy 35 cm Chiếc 630,000
III

Đệm cao su

 
Đệm cao su (1,2 m x 2,0m) dầy 5cm Chiếc 260,000
dầy 10 cm Chiếc 280,000
dầy 15 cm Chiếc 300,000
dầy 20 cm Chiếc 320,000
Đệm cao su (1.4-1,6) m  dầy 5 cm Chiếc 300,000
dầy 10 cm Chiếc 330,000
dầy 15 cm Chiếc 360,000
dầy 20 cm Chiếc 380,000
dầy 25 cm Chiếc 400,000
Đệm cao su (1,8 m x 2,0m) dầy 5cm Chiếc 330,000
dầy 10 cm Chiếc 350,000
dầy 15 cm Chiếc 380,000
dầy 20 cm Chiếc 410,000
dầy 25 cm Chiếc 450,000
Đệm cao su (2,0 m x 2,0m), dầy 5cm Chiếc 350,000
dầy 10 cm Chiếc 380,000
dầy 15 cm Chiếc 400,000
dầy 20 cm Chiếc 450,000
dầy 25 cm Chiếc 500,000

Dịch vụ thêm:

   
– Giao nhận tại nhà + 50.000đ
– Giặt tại nhà +100.000đ